1 października 2023 r.

Blog w TTM: Bądź czujny na cyberprzestępczość

Pod koniec każdego roku branża transportowa i logistyczna zwraca coraz większą uwagę na stale rosnącą cyberprzestępczość. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy cyberprzestępczość ponownie wzrosła, tym razem o 8,6 procent w porównaniu do ubiegłego roku. Od maja do października tego roku policja zarejestrowała 7 396 zgłoszeń cyberprzestępstw. W 2021 r. w tym samym okresie odnotowano 6.809 zgłoszeń. Nawet w 2020 i 2019 r. odnotowano ogromny wzrost liczby incydentów cyberprzestępczych. Na przykład w 2021 r. liczba zgłoszeń w Holandii wzrosła prawie trzykrotnie w porównaniu z 2019 r. Według policji można zaobserwować prawdziwe przejście od kradzieży fizycznej do cyberprzestępczości. Nie trzeba dodawać, że ten trwający trend wpływa również na firmy transportowe i dostawców usług logistycznych.

Według TLN, w całej branży ponad 40 procent firm padło ofiarą cyberataku. Nasze biuro odnotowuje również wzrost liczby spraw związanych z cyberprzestępczością. Uderzające jest to, że nadawcy, spedytorzy i przewoźnicy nadal regularnie nie są wystarczająco świadomi ryzyka. Ważną rolę odgrywa tu również ubezpieczyciel lub pośrednik ubezpieczeniowy. Często cyberprzestępczość nie jest (wystarczająco) ubezpieczona w ramach ubezpieczenia transportu towarów lub odpowiedzialności przewoźnika. W związku z tym spedytor lub przewoźnik często ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane cyberprzestępczością. Krótko mówiąc, ważne jest, aby nadal budować świadomość tych zagrożeń. Zrobię to na powtarzającym się praktycznym przykładzie oszustw związanych z tożsamością.

Oszustwa tożsamości online są powszechną formą cyberprzestępczości. Oszustwa te mają zwykle miejsce na internetowych giełdach transportowych lub bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na giełdzie transportowej przestępcy tworzą fałszywe konto, którego używają do podszywania się pod istniejącego przewoźnika. Często zdarza się również, że przestępcy hakują dane e-mail przewoźnika i bezpośrednio zwracają się do nadawcy jako do przewoźnika. Nadawcy wydaje się wtedy, że otrzymuje wiadomość e-mail od (zhakowanego) przewoźnika. Zamiast nadawcy zlecającego zlecenie transportowe przewoźnikowi działającemu w dobrej wierze, trafia ono bezpośrednio do przestępców. Następnie przestępcy odbierają przesyłkę pod adresem załadunku. Nadawca i interesy ładunku dowiadują się o tym dopiero wtedy, gdy odbiorca skarży się, że nigdy nie otrzymał przesyłki. W większości przypadków przestępcy do tego czasu już odjechali. Po skontaktowaniu się z przewoźnikiem, za którego podawali się przestępcy, okazuje się, że przewoźnik ten nigdy nie przyjął zlecenia transportowego.

Zlecenie transportowe jest realizowane błyskawicznie. Nadawca musi jednak zawsze mieć pewność, że ma do czynienia z właściwą stroną. To samo dotyczy oczywiście głównego przewoźnika, który zleca transport podwykonawcy. Na przykład dodatkowa litera w fałszywym adresie e-mail, z którym komunikują się przestępcy, nie jest łatwa do zauważenia. Zaleca się szkolenie personelu w zakresie (dalszego) rozpoznawania nieprawidłowości. Wszystko zaczyna się od dobrego postrzegania ryzyka, które odpowiada rzeczywistemu zagrożeniu. Rzeczywiste zagrożenie jest realne, a statystyki mówią same za siebie. Ubezpieczenie tego ryzyka w jak największym stopniu może mieć zasadnicze znaczenie, zwłaszcza dla firm, które transportują (lub transportowały) ładunki o dużej wartości. W przypadku spedytorów cyberprzestępczość (zazwyczaj) nie jest objęta standardowym ubezpieczeniem transportu ładunku, jeśli ładunek zostanie skradziony przed transportem. Dzieje się tak często, gdy nadawca przekazuje przesyłkę bezpośrednio nieuczciwemu przewoźnikowi. Nadawca ponosi również odpowiedzialność, jeśli zaangażuje nierzetelnego przewoźnika. Odpowiedzialność ta jest ograniczona zgodnie z warunkami FENEX, ale warunki te muszą być prawidłowo zadeklarowane. Ponadto spedytor ryzykuje, że zostanie uznany za przewoźnika papierowego, jeśli nie określił się wystarczająco jasno jako spedytor. Co do zasady, spedytor ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, jeśli ładunek zostanie skradziony przez nieuczciwego podprzewoźnika. W przeciwieństwie do tego, polisy ubezpieczeniowe większości przewoźników mają ograniczoną ochronę ubezpieczeniową wynoszącą zazwyczaj 125 000 EUR z wysokim udziałem własnym, do 30 procent. W przypadku kradzieży ładunku o wysokiej wartości, przewoźnik może nadal pokryć większość szkód. Ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami finansowymi.

Możliwe jest jednak, przy odpowiedniej konsultacji z ubezpieczycielem lub pośrednikiem ubezpieczeniowym, wynegocjowanie odpowiedniej polisy. Oczywiście widzę tu również aktywną rolę pośrednika ubezpieczeniowego, który jest odpowiedzialny za aktualizację polisy ubezpieczeniowej swojego klienta. Z kolei ubezpieczyciel może nałożyć na ubezpieczonego wymogi dotyczące sprawdzania przewoźników i szkolenia personelu w celu zapobiegania cyberprzestępczości. Ponieważ tylko dzięki wyjątkowo ostrożnym środkom można powstrzymać rosnącą cyberprzestępczość.

Powiązane spostrzeżenia

ITL Attorneys po raz kolejny wiodącą kancelarią prawną w dziedzinie prawa transportowego według legal500

Z przyjemnością informujemy, że ITL Attorneys została sklasyfikowana jako "Wiodąca firma" w rankingu Legal500 2024: branża: Transport

Więcej

Multi Modaal Transport Expo 2024

ITL Attorneys op op de Multi Modaal Transport Expo, zien we u daar?

Więcej

W ograniczonym zakresie rozszerzono zasady wynajmu i wypożyczania pojazdów w skali międzynarodowej

Zasady wynajmu pojazdów bez kierowcy w innych krajach UE zostaną ostatecznie rozszerzone jako dodatkowa część Pakietu Mobilności.

Więcej