Polityka prywatności i plików cookie

Edycja preferencji plików cookie

1. Kto jest administratorem danych?

Niniejsza Polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV, z siedzibą pod adresem B-8830 Hooglede, Bruggesteenweg 315, numer identyfikacyjny VAT BE00500.577.408, gdzie osobą kontaktową ds. przetwarzania danych jest Mathias Dendievel (dendievel@tl-a.eu).


‍2. Jakie dane?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych definiuje pojęcie danych osobowych w następujący sposób:

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


‍3.Do czego wykorzystywane są dane?

Prawnik działa jako doradca prawny, przedstawiciel przed sądami lub w innych celach, a w celu prawidłowego wykonywania zawodu będzie potrzebował różnych form informacji, dokumentacji i danych osobowych.

W interakcji z władzami, serwerami procesowymi, członkami wymiaru sprawiedliwości może być konieczne przekazanie danych osobowych.Dane osobowe naszych klientów są przetwarzane wyłącznie w kontekście zadań powierzonych International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV.

Ponadto wszystkie dane są objęte tajemnicą zawodową i nie opuszczają International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV.

Ponadto niektóre dane osobowe osób trzecich mogą być przetwarzane w kontekście sprawy, w którą zaangażowana jest ta osoba trzecia, chociaż dane te będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby tej konkretnej sprawy. Wszystkie te dane są objęte tajemnicą zawodową i są traktowane jako poufne.


‍4.Czas trwania przetwarzania

International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV przechowuje dane osobowe różnych stron co najmniej przez czas trwania powierzonych mu zadań oraz przez kolejny okres, w którym akta sprawy - w tym dane osobowe, które są częścią tych akt sprawy - zgodnie z obowiązkami deontologicznymi lub prawnymi.

Istnieją różne obowiązki i formy ochrony, które mają zastosowanie do dokumentacji prawnej, takie jak tajemnica zawodowa, obowiązek profesjonalnego przechowywania itp. Istnieją uzasadnione interesy, które pozwalają na dalsze przechowywanie danych osobowych po zamknięciu dokumentacji.

International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczone do tego, co jest konieczne w kontekście uzasadnionych interesów. International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV jest związana tajemnicą zawodową, która obejmuje również dane osobowe.


5.
Środki bezpieczeństwa

International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV opracowała odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia zniszczenia, utraty, sfałszowania, modyfikacji, nieuprawnionego dostępu lub niewłaściwego ujawnienia stronom trzecim zgromadzonych danych osobowych oraz jakiegokolwiek innego nieuprawnionego przetwarzania takich danych.

Ponadto International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV wybrała oprogramowanie prawnicze (Kleos firmy Wolters Kluwer), które stosuje najbardziej rygorystyczne standardy ochrony danych (ISO 27001).(Artykuły 24 i 28 RODO).


6.
Prawa osób, których dane dotyczą:

‍ Użytkownik
ma prawo, w dowolnym momencie, do bezpłatnego wglądu do swoich danych osobowych i sposobu ich wykorzystania przez International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV.


6.1 Prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia
Użytkownik może udostępniać swoje dane osobowe International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV lub nie. Ponadto użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać od International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy podania danych osobowych lub zażądania ich usunięcia, świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.

Użytkownik może również zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.


6.2 Prawo do sprzeciwu

‍ Użytkownik
ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z poważnych i uzasadnionych powodów.

Ponadto użytkownik zawsze ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; w tym przypadku nie musi podawać przyczyny.


6
.3 Prawo do bezpłatnego przekazywania danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które przesłał do International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV w ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego formie i/lub do przekazania ich innym administratorom.


6
.4 Prawo do wycofania zgody

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, użytkownik ma prawo do jej wycofania.


6
.5 Wykonywanie swoich praw

Użytkownik może wykonywać swoje prawa, kontaktując się w tym celu z International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV, wysyłając wiadomość e-mail na adres mdendievel@itla.eulub pisząc do Mathiasa Dendievela lub korzystając z formularza "Skontaktuj się z nami" na stronie internetowej, dołączając kopię swojego dowodu tożsamości.


‍6.6 Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z profilowaniem, ani nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV.

6.7 Prawo do złożenia skargi

‍Użytkownik
ma prawo złożyć skargę do Belgijskiej Komisji ds: Komisja Ochrony Prywatności, Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.This nie ma wpływu na środki odwoławcze przed sądem cywilnym.


‍7. COOKIES Przeglądanie strony internetowej International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV może prowadzić do instalacji plików cookie na komputerze użytkownika. Ułatwiają one wizytę i poprawiają ergonomię dialogu.

Użytkownik może odmówić instalacji tych plików cookie na swoim komputerze, ale taka odmowa może utrudnić dostęp do niektórych usług świadczonych przez strony internetowe.

8.
Newsletter

‍International
Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV poważnie traktuje swoją rolę doradcy prawnego i pragnie proaktywnie informować swoich klientów o ważnych zmianach w ustawodawstwie lub trendach w orzecznictwie, które mogą mieć konsekwencje dla klienta. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV prosi każdego klienta o uprzednią zgodę przed wysłaniem biuletynów.

W przypadku każdej formy komunikacji informacyjnej International Transport and Logiscs Attorneys Belgium BV zawsze oferuje możliwość wycofania udzielonej zgody, jeśli okaże się to konieczne.


9
.Modyfikacje

‍ Niniejsza
Polityka prywatności może ulec zmianie. Zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w celu sprawdzenia wszelkich zmian.

Ostatnia aktualizacja 05.09.2023

Amet lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. To, co jest w środku, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku. Dapibusorcirisus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. W tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Nie ma miejsca na zwiotczenie, a na torturach nie ma miejsca na przyprawy. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Malesuada libero integer vitae amet nisl gravida.sagittis tincidunt consectetur porttitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Sed etiam tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

Oświadczenie o ochronie prywatności ITL Attorneys Netherlands

Należy pamiętać, że ITL Attorneys jest marką składającą się z różnych odrębnych podmiotów prawnych (kancelarii prawnych). Klienci nie mają umowy o świadczenie usług prawnych z ITL Attorneys jako całością, a jedynie z (jedną z) odrębnych kancelarii prawnych. W związku z tym każda kancelaria prawna/biuro ITL Attorneys ma własne warunki i regulacje.

‍ITL
Attorneys Netherlands przetwarza dane osobowe zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Tutaj można znaleźć nasze Oświadczenie o ochronie prywatności w języku niderlandzkim i angielskim:

Oświadczenie o ochronie prywatności ITL Attorneys Netherlands w języku niderlandzkim
Oświadczenie o ochronie prywatności ITL Attorneys Netherlands w języku angielskim

Aby uzyskać więcej informacji na temat ITL Attorneys Netherlands, takich jak rejestr spółek, warunki i procedura składania skarg, przejdź do www.itla.eu/conditions/terms-conditions.Amet lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. To, co jest w środku, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku. Dapibusorcirisus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. W tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Nie ma miejsca na zwiotczenie, a na torturach nie ma miejsca na przyprawy. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Malesuada libero integer vitae amet nisl gravida.sagittis tincidunt consectetur porttitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Sed etiam tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

Amet lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. To, co jest w środku, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku. Dapibusorcirisus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. W tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Nie ma miejsca na zwiotczenie, a na torturach nie ma miejsca na przyprawy. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Malesuada libero integer vitae amet nisl gravida.sagittis tincidunt consectetur porttitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Sed etiam tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

Amet lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. To, co jest w środku, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku. Dapibusorcirisus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. W tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Nie ma miejsca na zwiotczenie, a na torturach nie ma miejsca na przyprawy. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Malesuada libero integer vitae amet nisl gravida.sagittis tincidunt consectetur porttitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Sed etiam tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.